Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


nachod

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
nachod [2014/10/30 11:18]
ame vytvořeno
nachod [2016/05/07 12:27] (aktuální)
ame
Řádek 3: Řádek 3:
  
 Dědeček František Ráček, otec Františka a Milana, nar. 14.4.1897 v Náchodě, měl ve své osobní kartě legionáře Československých legií uvedenu jako domovskou obec Račice z okresu Nové Město na Moravě. Dědeček František Ráček, otec Františka a Milana, nar. 14.4.1897 v Náchodě, měl ve své osobní kartě legionáře Československých legií uvedenu jako domovskou obec Račice z okresu Nové Město na Moravě.
- 
-Pradědeček František Ráček, katolík, obchodník na Plhově č.p.66, narozený v Plešinkách č.p.22 (okres Bystřice, hejtmanství Nové Město na Moravě) dne 18. února 1864 jako manželský syn zemřelého Jana Ráčka, mlynáře na Plešinkách č.p. 22, a matky Josefy, rozené Josefa Janečka, podruha v Prasochách,​ všichni okres Bystřice, hejtmanství Nové Město na Moravě a katolíci. 
  
 Kopie zápisu z matriky narozených Františka Ráčka: Kopie zápisu z matriky narozených Františka Ráčka:
  
 {{:​img_1910.jpg?​nolink|matrika levá strana}} {{:​img_1910.jpg?​nolink|matrika levá strana}}
 +
 +
 +Pradědeček František Ráček, katolík, obchodník na Plhově č.p.66, narozený v Olešinkách č.p.22 (okres Bystřice, hejtmanství Nové Město na Moravě) dne 18. února 1864 jako manželský syn zemřelého Jana Ráčka, mlynáře na Olešinkách č.p. 22, a matky Josefy, rozené Josefa Janečka, podruha v Rozsochách (?), všichni okres Bystřice, hejtmanství Nové Město na Moravě a katolíci.
 +
 {{:​img_1912.jpg?​nolink|matrika pravá strana}} {{:​img_1912.jpg?​nolink|matrika pravá strana}}
 +
 +Olešinky náležely z větší části na levém břehu Bobrůvky k farní osadě do Zvole, z menší na pravém břehu do Horní Bobrové (Velké Meziříčí). Mlýn mohl stát buď na Bobrůvce nebo na Olešné.
 +
 +{{:​oleši_nky_katastr.png|Olešínky katastrální mapa}}
 +
 +Vlastivěda Moravská, Bystřický (n.P.) okres, s.149:
 +
 +"R. 1505 zapsal však klášter Žďárský za 10 kop míš. a roční plat 1 kopy míš. dvůr Kunikovský v Olešince Mikulášovi z Račic, dvořákovi v Olešince, a jeho ženě Barboře do jejich životů, aby jeho užívali tak a potud, jakož předkové Mikulášovi Hrbek a Škarka drželi a užívali, kromě louky, kteráž zove Křivošovská pod Strychovým mlýnem a rybníčku při straně, což si klášter ponechal."​
 +
 +a dále (s. 264):
 +
 +"​Škola i učitel připomínají se ve Zvoli r. 1672. R. 1798 byla nová budova školní "Na Drně" vystavěna. Před tím byly přiškoleny ještě Olešinky, Branšov, Horní a Dolní Rožinka, Blažkov, Horní a Dolní Rosičky a Račice."​
nachod.1414664334.txt.gz · Poslední úprava: 2014/10/30 11:18 autor: ame