Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


obrany

Toto je starší verze dokumentu!OBŘANY U BRNA

Nejstarší dochovaná zmínka o Obřanech pochází z půlky 13. století, v současnosti se má za to, že majitelem byl Přibyslav z Křižanova, jehož dcera Eufémie jej přinesla buď věnem nebo dědictvím do manželství s Bočkem ze Zbraslavi a Jaroslavic (Zdroj: J. Škvrňák: První vrstva šlechtických predikátů na jihozápadní Moravě ve vztahu k sídlům).

Původní sídlo Zbraslavských bylo asi u kostela, hrad postavil na ostrožně asi 3 km severně od Obřan Bočkův mladší syn Gerhard, který se po Obřanech píše poprvé v roce 1278 (Zdroj: hrady.cz).

Gerhard z Obřan se v době zmatků po bitvě na Moravském poli stal jako mnoho dalších šlechticů loupeživým rytířem. Okrádal zejména bohaté brněnské kupce, za což mu byl hrad dobit královským vojskem, samotný Gerhard byl spolu s dalšími uvězněn na Špilberku, odkud se dostal až po přísaze věrnosti králi Václavovi II. 28. února 1286. Majetek mu byl vrácen. Hrad Obřany však sloužil posádce jako centrum dalších loupeží i za vlády jeho syna (druhorozeného, neboť prvorozený bratr Boček zemřel jenom 5 let po otci) Smila a musel tak být dobit znovu (Zdroj: hrady.cz).

V době po zavraždění krále Václava III., se Smil zapletl do vnitřních rozbrojů na Moravě a po nástupu Jana Lucemburského na český trůn se postavil na stranu jeho opozice. Po vojenském potlačení vzpoury se uchýlil pod ochranná křídla rakouského vévody Fridricha Sličného Habsburského, po smrti svého strašího bratra, po krátkou dobu českého krále Rudolfa, konkurenčního zájemce o český trůn. Smil v rakouské emigraci roku 1312 nebo 1313 zemřel. Nezanechal mužských potomků a rod pánů z Obřan, potomků Gerhardova nejstaršího syna Bočka, vymřel po meči. Jediná Smilova dcera byla jeptiškou (Zdroj: Wikipedia).

obrany.1419325678.txt.gz · Poslední úprava: 2014/12/23 10:07 autor: ame