Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


raabs


...A CO BYLO DŘÍV..?

Tak o tom zatím můžeme jenom spřádat sny - ale několik opěrných bodů by se v regionální historii našlo 8-)

Co třeba toto:

Zámek v Třebíči, původně benediktinský klášter v Třebíči vznikl přestavbou původního benediktinského kláštera, založeného roku 1101 Litoldem Znojemským a Oldřichem Brněnským.

Litold se snažil najít spojence v Rakousku, odkud pocházela jeho manželka, a útočiště hledal na hradě Raabs, s českým jménem Rakous. Samotný název Racouz by mohl být zkomoleným zápisem slovanského Rakovec – ‚Rakův hrad‘, nebo by mohl odrážet staroněmecké jméno Ratgóz, což naznačuje jiný zápis z roku 1112.

Listinně doložená transkripce jména Raabs: Ca. 1100 castrum Racouz, 1104 Ragaza, 1112 Ratgoz, 1144 Racoz (Rakez), ca. 1160 Ratkiz, 1177/80 Rakyz (Rakiz), 1181 Rakez, 1192 Rachez, 1204 Ragze, 1208 Racze, 1235/45 Ragtz, 1254 Rachz, 1260 Ragz, 1373 Ratcz, 1397 Rapcz, 1400 Rabtz, 1410 Raptzz, 1429 Ragtz, 1439 Rabs, 1550 Rabbs.

Ještě by tu byl další střípek, který může (ale nemusí) do mozaiky zapadat:

Existují teorie ztotožňující Erharta (či Gerharda) ze Zbraslavi, praotce Ráčků (i Kunštátů) s Ekbertem z Perneku (Pernegg). Knížecí kniha Janse Enikla, vídeňského kronikáře pozdního 13. století, tedy bezmála současníka oněch událostí, hovoří o odejmutí Perneku vévodou Leopoldem VI. Ekbertovi z Perneku s odůvodněním pochybného duševního zdraví. Některé z těchto teorií pravověrnost šílenství zpochybňují.

Obliba teorie propojující tyto dvě historické osobnosti se dá vysvětlit skutečností, že byl Gerhard ze Zbraslavi otcem pana Bočka, kterého na Pernek za purkrabího dosadil Přemysl Otakar II. poté, co sám usedl na rakouský vévodský stolec.

Nic to však nemění na skutečnosti, že se po hraběti z Perneku a jeho dětech slehla zem.

raabs.txt · Poslední úprava: 2014/10/30 13:44 autor: ame