Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


raabs

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
raabs [2014/10/30 12:24]
ame vytvořeno
raabs [2014/10/30 13:44] (aktuální)
ame
Řádek 8: Řádek 8:
 Zámek v Třebíči, původně benediktinský klášter v Třebíči vznikl přestavbou původního benediktinského kláštera, založeného roku 1101 Litoldem Znojemským a Oldřichem Brněnským. Zámek v Třebíči, původně benediktinský klášter v Třebíči vznikl přestavbou původního benediktinského kláštera, založeného roku 1101 Litoldem Znojemským a Oldřichem Brněnským.
    
-Litold se snažil najít spojence v Rakousku, odkud pocházela jeho manželka, a útočiště hledal na hradě Raabs, s českým jménem Rakous. Samotný název Racouz by mohl být zkomoleným zápisem slovanského Rakovec – ‚Rakův hrad‘, nebo by mohl odrážet staroněmecké jméno Ratgóz, což naznačuje jiný zápis z roku 1112.+Litold se snažil najít spojence v Rakousku, odkud pocházela jeho manželka, a útočiště hledal na hradě Raabs, s českým jménem Rakous. Samotný název Racouz by mohl být zkomoleným zápisem slovanského ​**Rakovec – ‚Rakův hrad‘**, nebo by mohl odrážet staroněmecké jméno Ratgóz, což naznačuje jiný zápis z roku 1112.
  
 Listinně doložená transkripce jména Raabs: Ca. 1100 //castrum Racouz//, 1104 //Ragaza//, 1112 //Ratgoz//, 1144 //Racoz (Rakez)//, ca. 1160 //Ratkiz//, 1177/80 //Rakyz (Rakiz)//, 1181 //Rakez//, 1192 //Rachez//, 1204 //Ragze//, **1208 //​Racze//​**,​ 1235/45 //Ragtz//, 1254 //Rachz//, 1260 //Ragz//, 1373 //Ratcz//, 1397 //Rapcz//, 1400 //Rabtz//, 1410 //Raptzz//, 1429 //Ragtz//, 1439 //Rabs//, 1550 //Rabbs//. Listinně doložená transkripce jména Raabs: Ca. 1100 //castrum Racouz//, 1104 //Ragaza//, 1112 //Ratgoz//, 1144 //Racoz (Rakez)//, ca. 1160 //Ratkiz//, 1177/80 //Rakyz (Rakiz)//, 1181 //Rakez//, 1192 //Rachez//, 1204 //Ragze//, **1208 //​Racze//​**,​ 1235/45 //Ragtz//, 1254 //Rachz//, 1260 //Ragz//, 1373 //Ratcz//, 1397 //Rapcz//, 1400 //Rabtz//, 1410 //Raptzz//, 1429 //Ragtz//, 1439 //Rabs//, 1550 //Rabbs//.
  
 +Ještě by tu byl další střípek, který může (ale nemusí) do mozaiky zapadat:
 +
 +Existují teorie ztotožňující Erharta (či Gerharda) ze Zbraslavi, praotce Ráčků (i Kunštátů) s Ekbertem z Perneku (Pernegg). Knížecí kniha Janse Enikla, vídeňského kronikáře pozdního 13. století, tedy bezmála současníka oněch událostí, hovoří o odejmutí Perneku vévodou Leopoldem VI. Ekbertovi z Perneku s odůvodněním pochybného duševního zdraví. Některé z těchto teorií pravověrnost šílenství zpochybňují.
 +
 +Obliba teorie propojující tyto dvě historické osobnosti se dá vysvětlit skutečností,​ že byl Gerhard ze Zbraslavi otcem pana Bočka, kterého na Pernek za purkrabího dosadil Přemysl Otakar II. poté, co sám usedl na rakouský vévodský stolec. ​
 +
 +Nic to však nemění na skutečnosti,​ že se po hraběti z Perneku a jeho dětech slehla ​ zem.
raabs.1414668285.txt.gz · Poslední úprava: 2014/10/30 12:24 autor: ame