Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


racice_trebic

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
racice_trebic [2014/12/26 19:14]
ame
racice_trebic [2018/12/18 18:53]
ame
Řádek 1: Řádek 1:
 \\ \\
-==== RÁČCI V RAČICÍCH, FARNOST KRHOV ====+==== RAČICE U HROTOVIC, FARNOST KRHOV ====
  
-//...[[racice_vyskov|co bylo dřív]]...//​+//...co bylo dřív: ve [[zbraslav|Zbraslavi u Brna]], případně i v [[obrany|Obřanech]] a v každém případě v [[racice_vyskov|Račicích a Drnovicích u Vyškova]]...//
  
-//Račice skrovná vesnička ležící 3 km západně od Hrotovic na pravé straně silnice, která vede do Myslibořic ve výši 435 m. Ves pozůstává hlavně ze 4 uliček, kde se sbíhají, tam stojí starobylý, kdysi farní kostel. Náves není žádná. Domy jen některé stojí těsně u sebe, obráceny jsou do vsi nejvíce průčelím a stavěny z tvrdého materiálu. Grunty jsou uvnitř, po krajích stojí chalupy. Gruntů (lánů) jest jen 8, a to 3 z nich jsou rozděleny na dvé, ostatek jsou chalupníci s několika měřicemi pole. I starý kroj i svérázný nábytek vyhynul. Uprostřed vesnice na starém hřbitově stojí starožitný kostel sv. Václava, jehožto základ sahá do konce XIII. Století. Artleb z Myslibořic,​ chystaje se r. 1271 na výpravu do Uher, poručil ve své závěti na stavbu (opus) kostela v Račicích 2 kopy gr. Kostel zachoval v presbytáři čistě gotický sloh, v kostele jsou 2 oltáře a náleží mu starý gotický kalich. Na věži visí 2 staré zvony, větší 6 centů těžký z r. 1491 s nápisem: Tento zvon jest ulitý ke cti a chvále Pánu Bohu a svatému Václavovi Léta Božího MCCCCLXXXXI,​ menší jest bez nápisu. Stará pečeť měla ve znaku špičatou dřevěnou kapličku, nad ní nápis: RAZIZ, dole otevřený věnec.// (Zdroj: hrotovicko.cz/​racice)+//"Račice skrovná vesnička ležící 3 km západně od Hrotovic na pravé straně silnice, která vede do Myslibořic ve výši 435 m. Ves pozůstává hlavně ze 4 uliček, kde se sbíhají, tam stojí starobylý, kdysi farní kostel. Náves není žádná. Domy jen některé stojí těsně u sebe, obráceny jsou do vsi nejvíce průčelím a stavěny z tvrdého materiálu. Grunty jsou uvnitř, po krajích stojí chalupy. Gruntů (lánů) jest jen 8, a to 3 z nich jsou rozděleny na dvé, ostatek jsou chalupníci s několika měřicemi pole. I starý kroj i svérázný nábytek vyhynul. Uprostřed vesnice na starém hřbitově stojí starožitný kostel sv. Václava, jehožto základ sahá do konce XIII. Století. Artleb z Myslibořic,​ chystaje se r. 1271 na výpravu do Uher, poručil ve své závěti na stavbu (opus) kostela v Račicích 2 kopy gr. Kostel zachoval v presbytáři čistě gotický sloh, v kostele jsou 2 oltáře a náleží mu starý gotický kalich. Na věži visí 2 staré zvony, větší 6 centů těžký z r. 1491 s nápisem: Tento zvon jest ulitý ke cti a chvále Pánu Bohu a svatému Václavovi Léta Božího MCCCCLXXXXI,​ menší jest bez nápisu. Stará pečeť měla ve znaku špičatou dřevěnou kapličku, nad ní nápis: RAZIZ, dole otevřený věnec."// (Zdroj: hrotovicko.cz/​racice)
  
-Z roku 1252 pochází jedna z prvních zmínek o Račicích, kdy na základní listině kláštera Hradišťského u Znojma jsou mezi základním majetkem uvedeny také 2 louky (duo prata) u Račic. Krátce nato, 16. ledna roku 1255 svědčí na závěti Bočka ze Zbraslavi a Jaroslavic, purkrabího znojemského a hraběte z Perneggu, kterou pořídil pro klášter Žďárský,​ mimo jiné //Oztoi de Raschiz// (Codex diplomatic Moraviae, III, s. 200-201). Je uveden v půlce řady svědků. Na listině z roku 1279, kterou se urovnal spor mezi kněžickým farářem Vojslavem a Zdislavou, dcerou Hartliba z Dubu, čteme svědka Kunu z Račic. ​+Z roku 1252 pochází jedna z prvních zmínek o Račicích, kdy na základní listině kláštera Hradišťského u Znojma jsou mezi základním majetkem uvedeny také 2 louky (duo prata) u Račic. Krátce nato, 16. ledna roku 1255 svědčí na závěti Bočka ze Zbraslavi a Jaroslavic, purkrabího znojemského a hraběte z Perneggu, kterou pořídil pro klášter Žďárský,​ mimo jiné //Oztoi de Raschiz// (Codex diplomatic Moraviae, III, s. 200-201). Je uveden v půlce řady svědků. Na listině z roku 1279, kterou se urovnal spor mezi kněžickým farářem Vojslavem a Zdislavou, dcerou Hartliba z Dubu, čteme svědka Kunu z Račic. Tak zní zatím oficiální verze, ovšem naší hypotézou je, že se minimálně v padesátých letech stále ještě jednalo o Račice u Vyškova. Klíčem k pochopení pohybu Račické linie Zbraslavského rodu je listina zakládající Žďárský klášter, kde se Mikul ze Zbraslavi a Račic psal po Drnovicích.
  
-  ​* 1233 poprvé zmíněn ​Mikul ze Zbraslavi ​jako svědek na donační listině pro klášter v Louce u Znojma +=== RÁČCI V RAČICÍCH U HROTOVIC === 
-  * 1252 Mikula ze Zbraslavi ​se píše z Drnovic, ​má tedy po sňatku s Eufémií, dědičkou Račic a Drnovic ​u Vyškova + 
-  * 1255 Ostoj z Račic svěčí na závěti Bočka ze Zbraslavi a Jaroslavic +Vlastivěda moravská: "//Z vladyckého rodu Račického narodili se: kněz Petr z Račic, o němž píše Paprocký: 'Léta 1430 zvolen jest na děkanství (kapituly olomucké) Petr z Račic, muž bohabojný, kteréhož Jan, kardinál a arcibiskup pražský potvrdil. Za jeho úřadu r. 1434 v sobotu ve vigilii na Nebevzetí Panny Marie veliké povětří se strhlo a střechu kostelní i s věží pokazilo. On korunoval po smrti Kunráta ze Zvole za biskupa Pavla z Miličina. Zemřel r. 1451 21. Martii.'​ Dále z se tohoto rodu narodila Dorota z Račic, abatyše kláštera Pustiměřského a Kateřina, převora kláštera Dalešického."//​ 
-  * 1262 někdy po tomto roce umírá Mikul, syn prapředka Gerharda ​+ 
 +Na základě Vlastivědy moravské, moravského diplomatáře a knihy půhonů máme povědomí o těchto příslušnících rodu Račických (roky uvádějí listinné doklady, v nichž jsou dotyční účastni a pravděpodobně v dospělém věku): 
 + 
 +  ​* 1233 - 1262 Mikul ze Zbraslavi (poprvé zmíněn jako svědek na donační listině pro klášter v Louce u Znojma, roku 1252 se ve Žďáru ​píše ​s predikátem ​z Drnovic, ​měl by tedy již být po sňatku s Eufémií, dědičkou ​vyškovských ​Račic a Drnovic, jak stojí naše hypotéza vysvětlující přídomek z Drnovic, čímž by se současně doložilo příbuzenství Drnovských s rodem ze Zbraslavi) 
 +  * 1255 Ostoj z Račic ​(svěčí na závěti Bočka ze Zbraslavi a Jaroslavic)
   * 1275 Ješek z Drnovic   * 1275 Ješek z Drnovic
-  * 1279 Kuna z Račic ​svědčí kněžickému faráři Vojslavovi a Zdislavě z Dubu+  * 1279 Kuna z Račic
   * 1281 Trojka, vdova po Žibřidovi   * 1281 Trojka, vdova po Žibřidovi
   * 1318 Mikula, syn Žibřida a Trojky   * 1318 Mikula, syn Žibřida a Trojky
-  * 1334 daruje ​Mikuláš za Zbraslavi svůj díl na Zbraslavi brněnským cisterciačkám,​ manželka Eliška dar stvrzuje +  * 1334 Mikuláš za Zbraslavi ​(daruje ​svůj díl na Zbraslavi brněnským cisterciačkám), manželka Eliška ​(dar stvrzuje
-  * 1354 po smrti Mikulášpotvrzuje ​vdova Eliška, že jí patronace nad farním kostelem ve Zbraslavi (již) nenáleží  +  * 1349 Eva z Račic (vzdává se majetku v Račicích a Oldřichovicích ve sprospěch svých bratrů Ctibora a Oldřiha) 
-  * +  * 1349-1350 Ctibor a Oldřich z Račic, bratři Evy  
 +  * 1354 Eliška, vdova po Mikuláši ze Zbraslavi a Račic (potvrzuje ​po smrti manžela, že jí patronace nad farním kostelem ve Zbraslavi ​nenáleží) 
 +  * 1358 Elška choť Oldřicha  
 +  * 1358 - 1376 Mikul 
 +  * 1358 Dorna, Mikulova manželka 
 +  * 1360 Dobeš z Račic 
 +  * 1360 Racek z Račic s ženou Kačnou 
 +  * 1365 - 1376 Žibřid z Račic, bratr Mikuly ​(prodává svůj majetek na Zbraslavi a žil dále na Račicích - dle Vlastivědy moravské se jedná bezpochyby o syny Olkuše/​Oldřicha), zanechal po sobě druhou ženu a děti 
 +  * 1366 Jeniš z Račic se synem Rackem 
 +  * 1368 Dobra, manželka Žibřida z Račic 
 +  * 1368 Adam a Pešek z Račic, bratři 
 +  * 1371 Anna, druhá žena Žibřida 
 +  * 1387 - 1417 Mikul/a z Račic 
 +  * 1387 - 1417 Jitka/​Judita,​ žena Mikulova 
 +  * 1390 - 1420 Adam z Račic řečený Mikula/​Mikulec,​ Mikulův syn (r. 1412 pohonil Mikuláše z Mochova, "že drží jeho základ to zboží ve Valči"​) 
 +  * 1390 Adamova žena 
 +  * 1407 - 1447 Petr a Žibřid z Račic, bratři (roku 1447 je Žibřid po smrti a Petr prodává svůj podíl v Račicích, vyjímajíc lán Vilémův s patronátem na tom láně, neponechávaje sobě, ani dětem Žibřidovým ani Adamovým žádného práva, také věno, které měla Anna, manželka Žibřidova 
 +  * 1407 - 1418 Zikmunt z Račic, bratr Adamův 
 +  * 1412 Jitka z Račic, manželka Zikmunta 
 +  * 1417 - 1447 Mikuláš, syn Mikuly a Jitky z Račic (roku 1447 prodává své dědictví po matce Juditě ​ stejnému kupci jako Petr z Račic) 
 +  * 1466 - 1481 Oršula/​Uršula z Račic 
 +  * 1480 Dorota z Račic (abatyše kláštera Pustiměřského) se sestrou Šťastnou (nárokují si "​Horní dvůr"​) 
 +  * 1481 Kateřina z Račic, převora kláštera Dalešického 
 + 
 +Máme tu jeden zápis z kartotéky Augusta Sedláčka vztahující se ke konci 15. století: 
 + 
 +{{:​mikulas_1497.jpg?​200|Mikuláš_1497}} 
 + 
 +Katalogizovány v kartotéce Augusta Sedláčka jsou Jan Boček z Kunštátu s predikátem z Valče a Mikuláš z Kunštátu (můžeme nahradit predikátem ze Zbraslavi). Jako zdroj je uvedena zkratka "LCB VII 139". //Libri citationum et sententiarum//​ (knihy půhonné a nálezové),​ svazek VII., strana 139: 
 + 
 +{{:​lcbvii_139.png?​300|LVB_VII_139_náhled}} 
 + 
 +Mikuláš z rodu Zbraslavských byl tedy opatem Vilémovským (koncem 15. století se jednalo o formální titul, protože vilémovský klášter jako instituce ve skutečnosti existovala v Rajhradu).  
 + 
 +Z následujících slovních obratů: "k kterémuž já lepší právo mám než on" a "jsa svědom, že jsú předkové moji za jeho držení Valcze tej fary v Valczi podávali..."​ je zřejmé, že pokud by Mikulášovi předci faru ve Valči buď jemu, Mikuláši, či jeho klášteru nepředali, měl by na ni nárok Kunštát jakožto na dědictví. Mikuláš ze Zbraslavi a Račic, opat VIlémovský tedy neměl sourozence a nejbližší známý příbuzný v roce 1497 byl Jan Boček z Kunštátu. 
 + 
 +V půhonu se jedná o Valeč (Valč) v třebíčském okrese, ležící na trase z Račic do Zbraslavi, vzdálenou od Račic 14 km severoseverovýchodním směrem a zmíněnou listinně poprvé v devadesátých letech 13. století (v době, kdy užíval Mikulášův rod predikát po obou místech).
  
-Z vladyckého rodu Račického narodili se: kněz Petr z Račico němž píšPaprocký: „Léta 1430 zvolen jest na děkanství (kapituly olomucké) Petr z Račicmuž bohabojnýkteréhož Jan, kardinál a arcibiskup pražský potvrdil. Za jeho úřadu r. 1434 v sobotu ve vigilii na Nebevzetí Panny Marie veliké povětří se strhlo ​střechu kostelní i s věží pokazilo. On korunoval po smrti Kunráta ze Zvole za biskupa Pavla z Miličina. Zemřel r. 1451 21. Martii.“ Dále z se tohoto rodu narodila Dorota z Račic, ​abatyše kláštera Pustiměřského ​Kateřina, ​evora kláštera Dalešického.+Pro nás je tato zpráva velmi významnáprotože stvrzuje, že ještě na konci 15. století, řadu let po smrti Jiřího z Poděbrad několik desetiletí po založení Račic ​u Žďáru a potéco se v nich Mikuláš s Barborou usadili, věděli členové Mikulova i Kunova rozrodu o svém příbuzenském vztahu ​společném ​původu a bylo to známo také veřejně.
  
 +O blízkosti vztahů mezi potomky Mikula a Kuny, synů zakladatele rodu Gerharda ze Zbraslavi, na přelomu 14. a 15. století svědčí další dvě skutečnosti. Jednak tu máme lístek z pozůstalosti Augusta Sedláčka datovaný 29. ledna 1419:
 + 
 +{{:​beneš_lupa.png|Beneš Lupa z račic}}
  
-Ve 14. stol. vyskytují se v Račicích sami členové vladyckého rodu Račického jakožto majitelé zdejšího statkuRod ten silně se rozmnožil, tak že majetek také velmi byl rozkouskován ​a členové jeho pak ani celých dvorů nedrželi, nýbrž zhusta jen jednotlivé lány svým majetkem nazývali, ​často mezi sebou se svářili a soudili.+"​Viktoryn z Kunštáta pohoní Beneše Lupa purkrabě z Račic z 500 hř(hřiven) ​že byv úředníkem na Podivíně od ? Herarta strýce ​otce našeho bera činže nic nevydával ​aniž počtův učinil."
  
-R1407 Mikul z Račic ​pojistil Petrovifaráři z Račic, a jeho bratrovi Žibřidovi na 2 lánech 20 kop věna.  Roku 1417 Jitka, vdova po Mikulovi ​z Račic, spolčila se se svým synem Mikulášem na zboží v Račicích.+Kdo byl Viktorín, víme - otec Jiřího z Poděbrad, významný velitel kališnických vojskHrad Podivín na soutoku Dyje a Svratky byl od konce 14. století v zástavě pánů ​Kunštátu, od roku 1416 (resp. 1422) pánům z Lichtenštejna. Otázkou zůstává, kdo byl Beneš Lupa a ze kterých ​Račic ​pocházel :?: Račice u Žďáru jsou listinně zmíněny až o půl století pozdějiRačice u Vyškova drží po roce 1312 postupně rody panů z Lipé, ​ Šternberkové,​ páni z Kravař, bratři Černohorští ​BiskupicHaugvicové ​páni z Petřvaldu, ale to už jsme na začátku 17století. Nikdo nich se po Račicích nepsal. V Račicích u Třebíče nacházáme jednoho Beneše o 15 let později: "Roku 1434 Beneš z Krhova jinak z Holúbka pohnal Zikmunta Šilhavého z Jemnice, že mu drží mocí zboží v Račicích, které mu nebožtík Linhart z Radotic (syn sestry Martina, mincmistra z Jemnice, po kterém dědil r.1386 hrad Holoubek a jiné zboží, též v Račicích dvůr) zastavil."
  
-Po válkách husitských ​žili ještě ​bratři knězi Petr a Žibřid. Roku 1436 Žibřid z Račic pohnal Jana z Pernštejna, že mu jeho služebníci pobrali koně Račicích. Roku 1437 Petr, děkan olomuckýbratra Žibřida ​z Račic ​učinil společníkem svého zboží v Račicích a Odunci. ​+Nicméně jedno nám tento lístek dokládá, ​žještě ​krátce před rokem 1419 měla kunštátská větev k Račicím dostatečně úzké vztahyaby si Viktorín z Kunštátu posadil Beneše mj. z Račic ​za prukrabího do ne zcela bezvýznamného hradu, který držel zástavou :-)
  
-Po smrti bratra Žibřida Petr, děkan olomoucký a kanovník brněnský, prodal r1447 Jiřímu, řeč. Bílý ​Popic ves Račice s 2 dvory, loukami, pastvinami a patronátem,​ vyjímajíc lán Vilémův a 1/3 patronátu na tom láně, jak za něho bratr Žibřid (Zeyfried) měl, neponechávaje sobě, ani dětem Žibřidovým,​ ani Adamovým žádného práva, také věno, které měla Anna (ze Zástřizl, sestra Arkléba z Kunkovic ​Zástřizl, provdané poté za Jiřího ​Bílého ​Popic), manželka Žibřidova. Stejnou dobou získal Jiří Bílý ​Popic od Mikuláše z Račic vše jeho dědictví po matce Juditě ​(tj. Jitce), totiž 3 lány v Račicích.+A pak je tu ještě v druhé polovině 14století sňatek Anny Kunštátu (prapravnučky Gerharda ​ze Zbraslavi ​prapratety ​Jiřího z Poděbrads Jindřichem Drnovským ​Drnovic ​(zmiňovaném mezi lety 1353-1368a jejich 6 potomků.
  
 //​...[[racice_bobrova|a jak to bylo dál]]...// //​...[[racice_bobrova|a jak to bylo dál]]...//
  
 {{ :​zbraslav_erb.jpg?​100 |zbraslavští}} {{ :​zbraslav_erb.jpg?​100 |zbraslavští}}
racice_trebic.txt · Poslední úprava: 2018/12/18 18:53 autor: ame