Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


racice_vyskov

Toto je starší verze dokumentu!RÁČCI V RAČICÍCH A DRNOVICÍCH U VYŠKOVA

co bylo dřív

Za první písemnou zmínku Drnovic lze považovat uvedení ve výčtu majetku třebíčského benediktinského kláštera Nanebevzetí P. Marie v roce 1104. Račice a Drnovice u Vyškova jsou zmíněny poprvé r. 1220, vlastnil je Hrabišic Kojata z Hněvína Mostu. O sedm let později, nemaje dědice, odkázal svému bratru Všeboru majetek v Čechách a na Moravě, potažmo obě obce, Račice i Drnovice, neteřím, Eufémii a Svatochně / Svatavě (narozeným nejspíš po r. 1224, tedy po sňatku rodičů), podle pověsti zakladatelkám hradu Račice zbudovaného mezi lety 1275 a 1285 (Soforinis meis duabus Ewfemie et Swatohne in Morauia Drunowici et Ratsici).

Roku 1252, tedy o 25 let později, se v rukopise nově zakládaného Źďárského kláštera píše po Drnovicích bratr zakladatele Bočka Mikul, druhorozený syn Gerharda ze Zbraslavi. Kterou z obou sester si Mikul, zakladatel račické linie, vzal za ženu, není známo. Roku 1255 svědčí na Bočkově závěti Ostoj z Račic, nejspíš syn Mikula umírajícího někdy po roce 1262.

Městys Račice dostal své jméno od potoka Rakovce, protékajícího obcí, který byl od nepaměti plný raků.

Ve 14.stol. se zmocnil hradu loupeživý rytíř Friduš z Linavy, který se stal jedním z nejnebezpečnějších a nejobávanějších lapků na Moravě. Když nastoupil na český trůn nový český panovník Jan Lucemburský, rozhodl se vyhovět prosbám svých poddaných, aby zpupného lapku zajal a potrestal. Roku 1312 vytáhl s početným vojskem k Račicím a hrad oblehl. Hrdé sídlo po několik dnů úspěšně odolávalo útokům rytířů. Nakonec se králi podařilo zmocnit hradu lstí. V dalších letech se postupně vystřídali v držení Račic páni z Lipé, Šternberkové, páni z Kravař, bratři Černohorští z Biskupic, Haugvicové a páni z Petřvaldu.

Více zde: http://racicezamek.webnode.cz/o-nas/ Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

a jak to bylo dál

zbraslavští

racice_vyskov.1417509529.txt.gz · Poslední úprava: 2014/12/02 09:38 autor: ame