Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


racice_zdar_svoboda

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
racice_zdar_svoboda [2017/08/08 21:53]
ame
racice_zdar_svoboda [2018/11/23 06:43] (aktuální)
ame
Řádek 1: Řádek 1:
 ==== PŘÍTOMNOST RÁČKŮ V RAČICÍCH U ŽĎÁRU A V OKOLNÍCH OBCÍCH PODLE J.F. SVOBODY ==== ==== PŘÍTOMNOST RÁČKŮ V RAČICÍCH U ŽĎÁRU A V OKOLNÍCH OBCÍCH PODLE J.F. SVOBODY ====
  
-Josef František Svoboda: Vlastivěda moravská. Novoměstský okres. Brno 1948. Brno 2010. 
  
-DrFr. Dvorský: Místopis Moravy. Jihlavský kraj. Bystřický (n.P.) okresBrno 1907.+"V této době povstal v Račicích svobodný dvůr, o němž osecký rukopis k r1483 zaznamenává že byl prodán s desátky, s právem myslivosti a rybaření mimo 2 rybníky **klášterskému poddanému** Mikulášovi za 30 kop míšgrošů a za kopu ročního platu klášteru."
  
-Račice (S571 – 575)+//Josef František Svoboda: Vlastivěda moravskáNovoměstský okres. Brno 1948. Brno 2010. Pp. 572.// 
 +  
 +Srov. vs.: "V roce 1485 prodal žďárský klášter další pustý dvůr. Majetek v Račicích zakoupil pan Mikuláš,​ který se zavázal zaplatit 30 kop grošů míšeňských. Nejprve měl zaplatit v hotovosti 15 kop grošů a poté odevzdávat splátky po 5 groších. Kromě toho se nový majitel zavázal cisterciákům odevzdávat roční plat 1 kopy grošů..."​
  
-Mikuláš r. 1483 koupil od Žďárského kláštera v Račicích dvůr desátkys právem myslivosti ​rybaření.  +a dále: 
-"V roce 1485 prodal žďárský klášter další pustý dvůr. Majetek v Račicích zakoupil pan Mikuláškterý se zavázal zaplatit 30 kop grošů míšeňských. Nejprve měl zaplatit v hotovosti 15 kop grošů ​poté odevzdávat splátky po 5 groších. Kromě toho se nový majitel zavázal cisterciákům odevzdávat roční plat 1 kopy grošů."+ 
 +"Roku 1484 prodal žďárský konvent panu Mikulášmanželkou Barboroudcerou Markétou ​strýcem Valentinem za 6 zlatých uherských **rychtářství ve Stržanově** ​vymezil jim právo na krčmu a šenkování pivales Greut louky, kde byl pan Mikuláš ​se svou rodinou oprávněn k lovu ptáků a zajíců."
  
 //MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisů, inv. č. 952, f. 30a-b in Benešová Lenka: Žďárský klášter v pozdním středověku//​ //MZA Brno, G 10 Sbírka rukopisů, inv. č. 952, f. 30a-b in Benešová Lenka: Žďárský klášter v pozdním středověku//​
Řádek 20: Řádek 22:
 Rod Ráčků je v té době také na **svobodném dvoře ve Vojetínku** : Jan Ráček (majitel dvora ve Vojetínku 1560-85), syn Václav (majitel dvora ve Vojetínku 1586 – 1611) s manželkou Dorotou, Markyta, sestra Dorotina, Vítek Ráčků, který přejímá 1611 dvůr po otci.  Rod Ráčků je v té době také na **svobodném dvoře ve Vojetínku** : Jan Ráček (majitel dvora ve Vojetínku 1560-85), syn Václav (majitel dvora ve Vojetínku 1586 – 1611) s manželkou Dorotou, Markyta, sestra Dorotina, Vítek Ráčků, který přejímá 1611 dvůr po otci. 
  
-1589 byl dvořák Blažej Ráček z Račic mrtev, po něm následoval asi syn Jan (1607 přichází Jan z Ráčkova mlejna) a pak Prokop. **Dvůr s mlýnem pod vsí Branišovem** stojící o samotě na Olešanském potoku zdědil po otci Pavlovi okolo roku 1630 Šebestián Ráček a držel jej do roku 1640, kdy dvůr předal synu Tomáši Ráčkovi.+1589 byl dvořák Blažej Ráček z Račic mrtev, po něm následoval asi syn Jan (1607 přichází Jan z Ráčkova mlejna) a pak Prokop. ​ 
 + 
 +**Dvůr s mlýnem pod vsí Branišovem** stojící o samotě na Olešanském potoku zdědil po otci Pavlovi okolo roku 1630 Šebestián Ráček a držel jej do roku 1640, kdy dvůr předal synu Tomáši Ráčkovi.
  
 Ještě roku 1657 nacházíme Šebka dvořáka z Račic s manželkou Zuzanou, ale roku 1666 postupuje dvůr v ceně 200 kop Tomáš dvořák synu Václavovi, po jehož smrti jej odevzdala vdova dvořka Anna synu Karlovi. Ten jej poručil r. 1726 synu Františkovi,​ po jehož smrti se dvora ujal roku 1760 syn Josef dvořák neb Ráček a roku 1780 jej postoupil synu Františku Ráčkovi, který byl rychtářem. Ještě roku 1657 nacházíme Šebka dvořáka z Račic s manželkou Zuzanou, ale roku 1666 postupuje dvůr v ceně 200 kop Tomáš dvořák synu Václavovi, po jehož smrti jej odevzdala vdova dvořka Anna synu Karlovi. Ten jej poručil r. 1726 synu Františkovi,​ po jehož smrti se dvora ujal roku 1760 syn Josef dvořák neb Ráček a roku 1780 jej postoupil synu Františku Ráčkovi, který byl rychtářem.
 +
 +
 +{{:​ra_čci_račiceaokoli_.png?​900|racci_racice_okoli}}
 +
 +//Zdroje://
 +
 +//Josef František Svoboda: Vlastivěda moravská. Novoměstský okres. Brno 1948. Brno 2010.//
 +
 +//Dr. Fr. Dvorský: Místopis Moravy. Jihlavský kraj. Bystřický (n.P.) okres. Brno 1907.//
 +
 +//​Benešová Lenka: Žďárský klášter v pozdním středověku.//​
racice_zdar_svoboda.1502222020.txt.gz · Poslední úprava: 2017/08/08 21:53 autor: ame