Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


racice_zdar_svoboda

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
racice_zdar_svoboda [2017/08/10 09:47]
ame
racice_zdar_svoboda [2018/11/23 06:43] (aktuální)
ame
Řádek 1: Řádek 1:
 ==== PŘÍTOMNOST RÁČKŮ V RAČICÍCH U ŽĎÁRU A V OKOLNÍCH OBCÍCH PODLE J.F. SVOBODY ==== ==== PŘÍTOMNOST RÁČKŮ V RAČICÍCH U ŽĎÁRU A V OKOLNÍCH OBCÍCH PODLE J.F. SVOBODY ====
- 
-Josef František Svoboda: Vlastivěda moravská. Novoměstský okres. Brno 1948. Brno 2010. 
- 
-Dr. Fr. Dvorský: Místopis Moravy. Jihlavský kraj. Bystřický (n.P.) okres. Brno 1907. 
  
  
Řádek 32: Řádek 28:
 Ještě roku 1657 nacházíme Šebka dvořáka z Račic s manželkou Zuzanou, ale roku 1666 postupuje dvůr v ceně 200 kop Tomáš dvořák synu Václavovi, po jehož smrti jej odevzdala vdova dvořka Anna synu Karlovi. Ten jej poručil r. 1726 synu Františkovi,​ po jehož smrti se dvora ujal roku 1760 syn Josef dvořák neb Ráček a roku 1780 jej postoupil synu Františku Ráčkovi, který byl rychtářem. Ještě roku 1657 nacházíme Šebka dvořáka z Račic s manželkou Zuzanou, ale roku 1666 postupuje dvůr v ceně 200 kop Tomáš dvořák synu Václavovi, po jehož smrti jej odevzdala vdova dvořka Anna synu Karlovi. Ten jej poručil r. 1726 synu Františkovi,​ po jehož smrti se dvora ujal roku 1760 syn Josef dvořák neb Ráček a roku 1780 jej postoupil synu Františku Ráčkovi, který byl rychtářem.
  
-{{:​ra_čci_račiceaokoli_.png|Racci_RaciAOkoli}}+ 
 +{{:​ra_čci_račiceaokoli_.png?900|racci_racice_okoli}} 
 + 
 +//​Zdroje://​ 
 + 
 +//Josef František Svoboda: Vlastivěda moravská. Novoměstský okres. Brno 1948. Brno 2010.// 
 + 
 +//Dr. Fr. Dvorský: Místopis Moravy. Jihlavský kraj. Bystřický (n.P.) okres. Brno 1907.// 
 + 
 +//​Benešová Lenka: Žďárský klášter v pozdním středověku.//​
racice_zdar_svoboda.1502351266.txt.gz · Poslední úprava: 2017/08/10 09:47 autor: ame