Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


racice_zdar_svoboda

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
racice_zdar_svoboda [2018/11/23 06:41]
ame
racice_zdar_svoboda [2018/11/23 06:43] (aktuální)
ame
Řádek 28: Řádek 28:
 Ještě roku 1657 nacházíme Šebka dvořáka z Račic s manželkou Zuzanou, ale roku 1666 postupuje dvůr v ceně 200 kop Tomáš dvořák synu Václavovi, po jehož smrti jej odevzdala vdova dvořka Anna synu Karlovi. Ten jej poručil r. 1726 synu Františkovi,​ po jehož smrti se dvora ujal roku 1760 syn Josef dvořák neb Ráček a roku 1780 jej postoupil synu Františku Ráčkovi, který byl rychtářem. Ještě roku 1657 nacházíme Šebka dvořáka z Račic s manželkou Zuzanou, ale roku 1666 postupuje dvůr v ceně 200 kop Tomáš dvořák synu Václavovi, po jehož smrti jej odevzdala vdova dvořka Anna synu Karlovi. Ten jej poručil r. 1726 synu Františkovi,​ po jehož smrti se dvora ujal roku 1760 syn Josef dvořák neb Ráček a roku 1780 jej postoupil synu Františku Ráčkovi, který byl rychtářem.
  
-//Zdroje: 
  
-Josef František SvobodaVlastivěda moravská. Novoměstský okres. Brno 1948. Brno 2010.+{{:ra_čci_račiceaokoli_.png?​900|racci_racice_okoli}}
  
-Dr. Fr. DvorskýMístopis Moravy. Jihlavský kraj. Bystřický (n.P.) okres. Brno 1907.+//Zdroje://
  
-Benešová LenkaŽďárský klášter v pozdním středověku.+//Josef František SvobodaVlastivěda moravskáNovoměstský okres. Brno 1948. Brno 2010.//
  
-// +//Dr. Fr. Dvorský: Místopis Moravy. Jihlavský kraj. Bystřický (n.P.) okres. Brno 1907.// 
-{{:ra_čci_račiceaokoli_.png?​900|racci_racice_okoli}}+ 
 +//​Benešová LenkaŽďárský klášter v pozdním středověku.//
racice_zdar_svoboda.1542951674.txt.gz · Poslední úprava: 2018/11/23 06:41 autor: ame