Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Both sides next revision
start [2018/11/23 09:09]
ame
start [2018/11/23 09:14]
ame
Řádek 5: Řádek 5:
 //...Na počátku byla pověst o Ráčcích z Račic a o Ráčkovic mlýně, nemluvě už o zkazkách, jak Ráčci prohýřili zámek// ;-) //...Na počátku byla pověst o Ráčcích z Račic a o Ráčkovic mlýně, nemluvě už o zkazkách, jak Ráčci prohýřili zámek// ;-)
  
-Račice jsou na Moravě trojí, u Vyškova, u Hrotovic v okrese Třebíč a u Žďáru nad Sázavou. Vlastivěda Moravská navíc mluví o dávno zaniklých Račicích u Jilemnice (nich však Internet neví vůbec nic).+Račice jsou na Moravě trojí, u Vyškova, u Hrotovic v okrese Třebíč a u Žďáru nad Sázavou. Vlastivěda Moravská navíc mluví o dávno zaniklých Račicích u Jilemnice (nich však Internet neví vůbec nic).
  
 První stopu do historie obsahuje list legionáře (dědečka) Františka Ráčka, ve kterém kromě nám již známého místa narození (Náchod) stojí také příslušnost k domovskému okresu: "Nové Město na Moravě"​ a k domovské obci: "​Račice Uh. Hradiště"​. Do Uherského Hradiště se František odstěhoval po návratu z legií, ze kterých byl propuštěn 29.10.1920, na den přesně 23 let před narozením svého druhorozeného syna.  První stopu do historie obsahuje list legionáře (dědečka) Františka Ráčka, ve kterém kromě nám již známého místa narození (Náchod) stojí také příslušnost k domovskému okresu: "Nové Město na Moravě"​ a k domovské obci: "​Račice Uh. Hradiště"​. Do Uherského Hradiště se František odstěhoval po návratu z legií, ze kterých byl propuštěn 29.10.1920, na den přesně 23 let před narozením svého druhorozeného syna. 
Řádek 11: Řádek 11:
 Naše cesta tedy vede do [[racice_bobrova|Račic ve farností Bobrová]]. Nejprve [[racice_zdar_matrika|virtuálně]],​ poté [[racice_zdar_vylet|reálně]] a konečně i prostřednictvím publikace [[racice_zdar_svoboda|Novoměstský okres J.F. Svobody]]. V Račicích nacházíme po půlce 18. století //​libertini//​ a //​molitari//​ Ráček na č.p. 1 (statek) a č.p. 17, resp. 18 (mlýn), koncem 18. století dostává statek přístavbu č.p. 14, resp. 15 (rodí se v ní děti i umírají výminkáři) krátce před ní musel být postaven také domek č.p. 13.  Naše cesta tedy vede do [[racice_bobrova|Račic ve farností Bobrová]]. Nejprve [[racice_zdar_matrika|virtuálně]],​ poté [[racice_zdar_vylet|reálně]] a konečně i prostřednictvím publikace [[racice_zdar_svoboda|Novoměstský okres J.F. Svobody]]. V Račicích nacházíme po půlce 18. století //​libertini//​ a //​molitari//​ Ráček na č.p. 1 (statek) a č.p. 17, resp. 18 (mlýn), koncem 18. století dostává statek přístavbu č.p. 14, resp. 15 (rodí se v ní děti i umírají výminkáři) krátce před ní musel být postaven také domek č.p. 13. 
  
-Svobodův Novoměstský okres předkládá linii, ve které byl svobodný statek č.p. 1 předáván od prvního Mikuláše, který dvůr s desátky, s právem myslivosti a rybaření odkoupil od Žďárského kláštera roku 1483 (//12 let po smrti českého krále Jiřího z Poděbrad, pozn. ARS//) za 30 kop míšeňských grošů, až po Františka Ráčka, který jej roku 1780 dostal od svého otce. Kromě toho však uvádí, že týž Mikuláš se ženou Barborou vydali roku 1505 za Kuníkovský dvůr v křižanovské Olešínce 10 kop grošů českých (přičemž Mag. Lenka Benešová věnující se ve své magisterské práci Žďárskému klášteru v pozdním středověku uvádí, že roku 1484 prodal žďárský konvent panu Mikuláši s manželkou Barborou, dcerou Markétou a strýcem Valentinem za 6 **zlatých uherských** (//za vzdorovlády Matyáše Korvína, zetě Jiřího z Poaděbrad, ovládajícího část Moravy, ​ pozn. ARS//) rychtářství ve Stržanově a vymezil jim právo na krčmu a šenkování piva, les Greut a louky, kde byl pan Mikuláš se svou rodinou oprávněn k lovu ptáků a zajíců). Dále že jejich vnuk roku 1571 provdával dceru Annu za Jakuba Šašovského z Popovic, úředníka rajhradského kláštera (tuto svatbu smlouval úredník kláštera tišnovského a pan Eybenstal z Eybenstalu, ležícího u dolnorakouského Mistelbachu), v kteréžto době rodině patřil také svobodný dvůr ve Vojetínku.+Svobodův Novoměstský okres předkládá linii, ve které byl svobodný statek č.p. 1 předáván od prvního Mikuláše, který dvůr s desátky, s právem myslivosti a rybaření odkoupil od Žďárského kláštera roku 1483 (//12 let po smrti českého krále Jiřího z Poděbrad, pozn. ARS//) za 30 kop míšeňských grošů, až po Františka Ráčka, který jej roku 1780 dostal od svého otce. Kromě toho však uvádí, že týž Mikuláš se ženou Barborou vydali roku 1505 za Kuníkovský dvůr v křižanovské Olešínce 10 kop grošů českých (přičemž Mag. Lenka Benešová věnující se ve své magisterské práci Žďárskému klášteru v pozdním středověku uvádí, že roku 1484 prodal žďárský konvent panu Mikuláši s manželkou Barborou, dcerou Markétou a strýcem Valentinem za 6 **zlatých uherských** (//za vzdorovlády Matyáše Korvína, zetě Jiřího z Poaděbrad, ovládajícího část Moravy, ​ pozn. ARS//) rychtářství ve Stržanově a vymezil jim právo na krčmu a šenkování piva, les Greut a louky, kde byl pan Mikuláš se svou rodinou oprávněn k lovu ptáků a zajíců). Dále že jejich vnuk roku 1571 provdával dceru Annu za Jakuba Šašovského z Popovic, úředníka rajhradského kláštera (tuto svatbu smlouval úredník kláštera tišnovského a pan Eybenstal z Eybenstalu),​ v kteréžto době rodině patřil také svobodný dvůr ve Vojetínku.
  
 Jak už to při hledání bývá, průběžné výsledky otevírají více otázek, než kolik jich zodpovědí. Nám se nedaří jinak. Kde se vzal pan Mikuláš na dvoře, zmíněném poprvé jenom o 20 let dříve v urbáři Žďárského kláštera, jenom pomalu se sbírajícího z rozvalin, do kterého jej uvrhly husitské války..? Kdo dal komu jméno, Račice Mikuláši, nebo Mikuláš Račicím? O Radkovi široko daleko žádné stopy, spousty raků se taky nevyskytují. Zvlášť zajímavé je, že se jeden Mikuláš z jedněch Račic (u Žďáru nad Sázavou) objevují jenom nedlouho poté, co jiný Mikuláš z jiných Račic (u Hrotovic, okres Třebíč) z povrchu zemského mizí, ​ Jak už to při hledání bývá, průběžné výsledky otevírají více otázek, než kolik jich zodpovědí. Nám se nedaří jinak. Kde se vzal pan Mikuláš na dvoře, zmíněném poprvé jenom o 20 let dříve v urbáři Žďárského kláštera, jenom pomalu se sbírajícího z rozvalin, do kterého jej uvrhly husitské války..? Kdo dal komu jméno, Račice Mikuláši, nebo Mikuláš Račicím? O Radkovi široko daleko žádné stopy, spousty raků se taky nevyskytují. Zvlášť zajímavé je, že se jeden Mikuláš z jedněch Račic (u Žďáru nad Sázavou) objevují jenom nedlouho poté, co jiný Mikuláš z jiných Račic (u Hrotovic, okres Třebíč) z povrchu zemského mizí, ​
  
-[[racice_trebic|"​Třebíčské"​ Račice]] jsou zmiňovány poprvé v druhé polovině 13. století v souvislosti s rodem z Račic, jehož prvním známým příslušníkem je jistý Mikuláš. Rodina se ve čtrnáctém století rozrůstala,​ majetek drobil, v důsledku čehož vznikly četné spory a tedy nám o rodu z Račic v moravských pohůnčích knihách zůstala zachována široká brázda. Jedním z posledních Račických je Mikuláš, který roku 1447 prodal svůj majetek v Račicích, dědictví po matce Jitce/​Juditě,​ stejnému kupci, jako jeho strýc Petr, toho času děkan olomoucký. ​+[[racice_trebic|"​Třebíčské"​ Račice]] jsou zmiňovány poprvé v druhé polovině 13. století v souvislosti s rodem z Račic ​a Zbraslavi, jehož prvním známým příslušníkem je jistý Mikuláš. Rodina se ve čtrnáctém století rozrůstala,​ majetek drobil, v důsledku čehož vznikly četné spory a tedy nám o rodu z Račic v moravských pohůnčích knihách zůstala zachována široká brázda. Jedním z posledních Račických je Mikuláš, který roku 1447 prodal svůj majetek v Račicích, dědictví po matce Jitce/​Juditě,​ stejnému kupci, jako jeho strýc Petr, toho času děkan olomoucký. ​
  
 Stavíme si tedy první hypotézu: třebíčský Mikuláš z Račic v relativně mladém věku (o manželce není nikde zmínka, ale 30 let už mu jistě bylo) na radu a v souladu se svým světa lépe znalým strýcem odprodává zbytek majetku v místě, ve kterém mu pšenka nekvete, aby se usadil jinde, kde se nebude svářit s celou řadou majitelů půl- a čtvrtlánů. Mikuláš odchází do území nově kolonizovaného Žďárským klášterem,​ o kterých aktivitách musí být olomoucký strýc jistě dobře zpraven. A nemá to ani příliš daleko, Račice u Žďáru leží nějakých 60 kilometrů severně od Račic třebíčských. Bylo by jenom přirozené,​ kdyby byl nově založený statek a osada vznikající okolo dostal jméno Račice, pokud by byl týž zemanem "z Račic"​. Stavíme si tedy první hypotézu: třebíčský Mikuláš z Račic v relativně mladém věku (o manželce není nikde zmínka, ale 30 let už mu jistě bylo) na radu a v souladu se svým světa lépe znalým strýcem odprodává zbytek majetku v místě, ve kterém mu pšenka nekvete, aby se usadil jinde, kde se nebude svářit s celou řadou majitelů půl- a čtvrtlánů. Mikuláš odchází do území nově kolonizovaného Žďárským klášterem,​ o kterých aktivitách musí být olomoucký strýc jistě dobře zpraven. A nemá to ani příliš daleko, Račice u Žďáru leží nějakých 60 kilometrů severně od Račic třebíčských. Bylo by jenom přirozené,​ kdyby byl nově založený statek a osada vznikající okolo dostal jméno Račice, pokud by byl týž zemanem "z Račic"​.
start.txt · Poslední úprava: 2018/11/23 09:15 autor: ame