Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zuzca

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zuzca [2014/12/02 20:14]
ame
zuzca [2018/11/22 18:16]
ame
Řádek 12: Řádek 12:
 Kromě toho tu jsou ještě dvě Kunovy dcery, jejichž další osudy také nejsou zcela jasné. V jejich případě si navíc dovedu spíše představit vzniklou potřebu nového erbu - zejména, pokud by si dotyčná vzala račického družiníka,​ dostatečně nevýznamného,​ aby dosud vlastním erbem nedisponoval,​ zbraslavští v mužské linii navíc víceméně všichni používali stejný erb, tři černá břevna v bílém poli. Příležitostí k pasování na rytíře bylo v době vlády Přemysla Otakara II. více než dostatek. Tato teorie by také vysvětlovala jak ženskou podobu jména (Zuzca, Zuzka), tak její potřebu přechýlení do mužského tvaru - je jenom přirozené,​ že se v tomto případě potomci měli snahu spíše odkazovat se na matku zakladatelku,​ rod Kunštátů na významu po celou dobu nabýval. Kromě toho tu jsou ještě dvě Kunovy dcery, jejichž další osudy také nejsou zcela jasné. V jejich případě si navíc dovedu spíše představit vzniklou potřebu nového erbu - zejména, pokud by si dotyčná vzala račického družiníka,​ dostatečně nevýznamného,​ aby dosud vlastním erbem nedisponoval,​ zbraslavští v mužské linii navíc víceméně všichni používali stejný erb, tři černá břevna v bílém poli. Příležitostí k pasování na rytíře bylo v době vlády Přemysla Otakara II. více než dostatek. Tato teorie by také vysvětlovala jak ženskou podobu jména (Zuzca, Zuzka), tak její potřebu přechýlení do mužského tvaru - je jenom přirozené,​ že se v tomto případě potomci měli snahu spíše odkazovat se na matku zakladatelku,​ rod Kunštátů na významu po celou dobu nabýval.
  
-O původu jména Žizka bylo mnoho nabádáno, závěry však nejsou zcela jednoznačné. Z kořene "​Zig"​ bývá usuzováno na Zikmund (ale mohl by to být dle mne i Siegfrid, Žibřid, běžné to jméno v rodu Zbraslavských,​ potažmo Račických). Jazykovědci sice zazanamenali právě koncem 14. století vlnu přehlasování z "​u"​ na "​i",​ ovšem podoba jména ve tvaru "​Zuzca"​ je starší a není pravděpodobné,​ že jí předcházelo ve kmeni "​i"​ a tudíž je spíše nepravděpodobné hledat původ v těchto obou křestních jménech, ​Zikmun ​či Žibřid.+O původu jména Žizka bylo mnoho nabádáno, závěry však nejsou zcela jednoznačné. Z kořene "​Zig"​ bývá usuzováno na Zikmund (ale mohl by to být dle mne i Siegfrid, Žibřid, běžné to jméno v rodu Zbraslavských,​ potažmo Račických). Jazykovědci sice zazanamenali právě koncem 14. století vlnu přehlasování z "​u"​ na "​i",​ ovšem podoba jména ve tvaru "​Zuzca"​ je starší a není pravděpodobné,​ že jí předcházelo ve kmeni "​i"​ a tudíž je spíše nepravděpodobné hledat původ v těchto obou křestních jménech, ​Zikmund ​či Žibřid.
  
 Jméno Zikmund v Čechách a na Moravě nabylo obliby poté, co Karel IV. přivezl r. 1356 do Čech ostatky světého Zikmunda, který se tak stal jedním z českých patronů, a poté, co se mu r. 1368 narodil syn Zikmund Lucemburský. Poslední z jmenovaných o nějakých 50 let později postaral o to, aby obliba jména Zikmund v Čechách a na Moravě poněkud opadla :) Jméno Zikmund v Čechách a na Moravě nabylo obliby poté, co Karel IV. přivezl r. 1356 do Čech ostatky světého Zikmunda, který se tak stal jedním z českých patronů, a poté, co se mu r. 1368 narodil syn Zikmund Lucemburský. Poslední z jmenovaných o nějakých 50 let později postaral o to, aby obliba jména Zikmund v Čechách a na Moravě poněkud opadla :)
Řádek 18: Řádek 18:
 I Zikmund by se v Račicích našel: "Roku 1407 Adam z Račic pohnal Zikmunta z Račic (svého bratra), že mu slíbil vyložiti ze zemských desk dvůr v Račicích a toho neučinil a že mu vše v Račicích pobral."​ Dále "Roku 1407 a opět 1408 pohnal Zikmunt z Račic Kateřinu, měšťku z Budějovic, ženu Blahutovu, že mu drží bez práva lán (a r.1408 dva lány) v Račicích, komisarem prvního průhonu učinil Petra, faráře z Račic, druhého půhonu svého bratra Adama."​ A ještě: "Roku 1408 Hanuš z Račic řeč. Mikulec pohnal bratra Zikmunta, že mu slíbil vyložiti z desk stúpek na sněmu, který byl před 2 lety, a toho neučinil."​ A ještě to není k Zikmundovi z Račic všechno: "Roku 1412 Zikmunt z Račic zapsal své ženě Jitce, dceři Blažka, na 5 lánech v Račicích 18 kop věna, téhož roku pohnán byl Adamem, že mu překáží v dědictví v Račicích i na kostelním podací, vyháněje odtud kněze i nájemníky mimo panský nález, i skrze to ho připravil ke škodám 30 kop, proti tomu pohnal Zikmunt Adama, že řekl, že to chce dokázati listem, že má 2 díly na kostelním podací tu v Račicích, toho jest neučinil a neukázal."​ Poslední zmínka o (v mezičase snad zesnulém) Zikmundovi pochází z roku 1418, kdy "Adam z Račic odporoval řka, že po Zikmuntovi má právo na to (dvůr se 7 lány poplatnými v Račicích, které jakýsi Čáslav seděním v Račicích, týž s přídomkem „z Hrádku“ Šavlovi z Čermánkovic r. 1418 prodal)."​ I Zikmund by se v Račicích našel: "Roku 1407 Adam z Račic pohnal Zikmunta z Račic (svého bratra), že mu slíbil vyložiti ze zemských desk dvůr v Račicích a toho neučinil a že mu vše v Račicích pobral."​ Dále "Roku 1407 a opět 1408 pohnal Zikmunt z Račic Kateřinu, měšťku z Budějovic, ženu Blahutovu, že mu drží bez práva lán (a r.1408 dva lány) v Račicích, komisarem prvního průhonu učinil Petra, faráře z Račic, druhého půhonu svého bratra Adama."​ A ještě: "Roku 1408 Hanuš z Račic řeč. Mikulec pohnal bratra Zikmunta, že mu slíbil vyložiti z desk stúpek na sněmu, který byl před 2 lety, a toho neučinil."​ A ještě to není k Zikmundovi z Račic všechno: "Roku 1412 Zikmunt z Račic zapsal své ženě Jitce, dceři Blažka, na 5 lánech v Račicích 18 kop věna, téhož roku pohnán byl Adamem, že mu překáží v dědictví v Račicích i na kostelním podací, vyháněje odtud kněze i nájemníky mimo panský nález, i skrze to ho připravil ke škodám 30 kop, proti tomu pohnal Zikmunt Adama, že řekl, že to chce dokázati listem, že má 2 díly na kostelním podací tu v Račicích, toho jest neučinil a neukázal."​ Poslední zmínka o (v mezičase snad zesnulém) Zikmundovi pochází z roku 1418, kdy "Adam z Račic odporoval řka, že po Zikmuntovi má právo na to (dvůr se 7 lány poplatnými v Račicích, které jakýsi Čáslav seděním v Račicích, týž s přídomkem „z Hrádku“ Šavlovi z Čermánkovic r. 1418 prodal)."​
  
-Původu ve jménu "​Zuzana",​ "​Zuzka",​ by snad [[http://​nase-rec.ujc.cas.cz/​archiv.php?​art=1190#_ftnref11|nebránilo nic]]. A důvod, po kterém autor [[http://​nase-rec.ujc.cas.cz/​archiv.php?​art=1190|tohoto posudku]] (Václav Ertl?) tolik touží, by se v našem případě právě našel 8-) Kunštátští bojovali po Žižkově boku všichni. Mikuláš z Račic zemřel roku 1417 mladý, zanechal po sobě nezletilého syna. Zda zemřel otec v boji, nevíme.+Původu ve jménu "​Zuzana",​ "​Zuzka",​ by snad [[http://​nase-rec.ujc.cas.cz/​archiv.php?​art=1190|nebránilo nic]]. A důvod, po kterém autor [[http://​nase-rec.ujc.cas.cz/​archiv.php?​art=1190|tohoto posudku]] (Václav Ertl?) tolik touží, by se v našem případě právě našel 8-) Kunštátští bojovali po Žižkově boku všichni. Mikuláš z Račic zemřel roku 1417 mladý, zanechal po sobě nezletilého syna. Zda zemřel otec v boji, nevíme.
  
 Ejhle, roku 1381 se Ješek řečený Žižka přihlásil o nárok na statek po zemřelém Mikšovi z Trocnova. Vida, Mikuláš. S ráčkem v erbu :) Ejhle, roku 1381 se Ješek řečený Žižka přihlásil o nárok na statek po zemřelém Mikšovi z Trocnova. Vida, Mikuláš. S ráčkem v erbu :)
  
 {{ :​zizka_erb.jpg?​100 |zizkové}} {{ :​zizka_erb.jpg?​100 |zizkové}}
- 
-Pro pozdější úvahy si sem odkládám lístek z pozůstalosti Augusta Sedláčka datovaný 29. ledna 1419: 
-{{:​beneš_lupa.png|Beneš Lupa z račic}} 
- 
-"​Viktoryn z Kunštáta pohoní Beneše Lupa purkrabě z Račic z 500 hř. (hřiven) že byv úředníkem na Podivíně od ? Herarta strýce a otce našeho bera činže nic nevydával aniž počtův učinil."​ 
- 
-Kdo byl Viktorín, víme - otec Jiřího z Poděbrad, významný velitel kališnických vojsk. Hrad Podivín na soutoku Dyje a Svratky byl od konce 14. století v zástavě pánů z Kunštátu, od roku 1416 (resp. 1422) pánům z Lichtenštejna. Otázkou zůstává, kdo byl Beneš Lupa a ze kterých Račic pocházel :?: Račice u Žďáru jsou listinně zmíněny až o půl století později, Račice u Vyškova drží po roce 1312 postupně rody panů z Lipé, ​ Šternberkové,​ páni z Kravař, bratři Černohorští z Biskupic, Haugvicové a páni z Petřvaldu, ale to už jsme na začátku 17. století. Nikdo z nich se po Račicích nepsal. V Račicích u Třebíče nacházáme jednoho Beneše o 15 let později: "Roku 1434 Beneš z Krhova jinak z Holúbka pohnal Zikmunta Šilhavého z Jemnice, že mu drží mocí zboží v Račicích, které mu nebožtík Linhart z Radotic (syn sestry Martina, mincmistra z Jemnice, po kterém dědil r.1386 hrad Holoubek a jiné zboží, též v Račicích dvůr) zastavil."​ 
- 
-Nicméně jedno nám tento lístek dokládá, že ještě krátce před rokem 1419 měla kunštátská větev k Račicím dostatečně úzké vztahy, aby si Viktorín z Kunštátu posadil Beneše mj. z Račic za prukrabího do ne zcela bezvýznamného hradu, který držel zástavou :-) 
zuzca.txt · Poslední úprava: 2018/11/22 18:16 autor: ame