Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zuzca

Toto je starší verze dokumentu!A CO BYLO VEDLE TOHO..?

Na tuto stopu mě přivedl Blažej Ráček a jeho Československé dějiny. Na erbovní dvojstraně na mě vykoukl - ráček, na erbu rodu z Trocnova 8-O

Žižkové se usadili v Trocnově někdy kolem roku 1350, o deset let později se Žižkům na Trocnově rodí Jan. První transkripce toho jména znějí Zuzca, Zuzka, Zyzka, Zyzca, Zisco, Zisska.

V tu chvíli mi proběhlo hlavou - Zuzinov! Kuna ze Zbraslavi a Kunštátu, mladší z bratrů Bočkových a Mikulových, se v pramenech objevuje poprvé roku 1250 - jako purkrabí hradu Zuzinova, o němž nic bližšího nevíme. Možná se jedná o ruinu u obce Osiky, u nějž je možno život na hradě dle archeologických nálezů zařadit do 1. poloviny 13. století.

V Račicích u Vyškova se pohybovali jako Mikul s potomky, tak potomci Bočka. Není až tak nepředstavitelné, že by se Kunovi ze Zbraslavi, který se po Kunštátu poprvé psal až v roce 1279, na Zuzinově narodilo dítě (nejstarší Boček je listinně doložen již v roce 1277, tedy v té době byl již dospělý), které by po svém rodišti dostalo přídomek a erb si vzalo v Račicích, ve kterých mohlo vyrůstat..? Boček a jeho potomci zůstali na Kunštátě, oba mladší bratři, Kuna a Bohuš, tam žili s ním, nejzou známy jejich manželky a spolehlivě nelze zjistit ani potomky.

Kromě toho tu jsou ještě dvě Kunovy dcery, jejichž další osudy také nejsou zcela jasné. V jejich případě si navíc dovedu spíše představit vzniklou potřebu nového erbu, Zbraslavští v mužské linii totiž víceméně všichni používali stejný erb, tři černá břevna v bílém poli.

zuzca.1414736998.txt.gz · Poslední úprava: 2014/10/31 07:29 autor: ame