Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zuzca

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zuzca [2014/10/31 08:50]
ame
zuzca [2018/11/22 18:16] (aktuální)
ame
Řádek 2: Řádek 2:
 ==== A CO BYLO VEDLE TOHO..? ==== ==== A CO BYLO VEDLE TOHO..? ====
  
-Na tuto stopu mě přivedl Blažej Ráček a jeho Československé dějiny. Na erbovní dvojstraně na mě vykoukl - ráček, na erbu rodu z Trocnova 8-O+Této úvaze na tuto stopu mě přivedl Blažej Ráček a jeho Československé dějiny. Na erbovní dvojstraně na mě vykoukl - ráček, na erbu rodu z Trocnova 8-O
  
-Žižkové se usadili v Trocnově někdy kolem roku 1350, o deset let později se Žižkům na Trocnově rodí Jan. První transkripce toho jména znějí //​**Zuzca**,​ Zuzka, Zyzka, Zyzca, Zisco, Zisska//​. ​+Žižkové se usadili v Trocnově někdy kolem roku 1350, snad o deset let později se Žižkům na Trocnově rodí Jan (není jisté, zda se již jedná o "​našeho"​ Jana Žižku, či o jeho stejnojmenného otce). První transkripce toho jména znějí //​**Zuzca**,​ Zuzka, Zyzka, Zyzca, Zisco, Zisska//​. ​
  
-V tu chvíli mi proběhlo hlavou - Zuzinov! Kuna ze Zbraslavi a Kunštátu, mladší z bratrů Bočkových a Mikulových,​ se v pramenech objevuje poprvé roku 1250 - jako purkrabí hradu Zuzinova, o němž nic bližšího nevíme. Možná se jedná o ruinu u obce Osiky, u nějž je možno život na hradě dle archeologických nálezů zařadit do 1. poloviny 13. století. ​+V tu chvíli mi proběhlo hlavou - Zuzinov! Kuna ze Zbraslavi a Kunštátu, mladší z bratrů Bočkových a Mikulových,​ se v pramenech objevuje poprvé roku 1250 - jako purkrabí hradu Zuzinova, o němž nic bližšího nevíme. Možná se jedná o ruinu u obce Osiky, u ž je možno život na hradě dle archeologických nálezů zařadit do 1. poloviny 13. století. ​
  
-V Račicích u Vyškova se pohybovali jako Mikul s potomky, tak potomci Bočka. Není až tak nepředstavitelné,​ že by se Kunovi ze Zbraslavi, který se po Kunštátu poprvé psal až v roce 1279, na Zuzinově narodilo dítě (nejstarší Boček je listinně doložen již v roce 1277, tedy v té době byl již dospělý), které by po svém rodišti dostalo přídomek a erb si vzalo v Račicích, ve kterých mohlo vyrůstat..? Boček a jeho potomci zůstali na Kunštátě,​ oba mladší bratři, Kuna a Bohuš, tam žili s ním, nejzou ​známy jejich manželky a spolehlivě nelze zjistit ani potomky. ​+V Račicích u Vyškova se pohybovali jako Mikul s potomky, tak potomci Bočka. Není až tak nepředstavitelné,​ že by se Kunovi ze Zbraslavi, který se po Kunštátu poprvé psal až v roce 1279, na Zuzinově narodilo dítě (nejstarší Boček je listinně doložen již v roce 1277, tedy v té době byl již dospělý), které by po svém rodišti dostalo přídomek a erb si vzalo v Račicích..?​ Boček a jeho potomci zůstali na Kunštátě,​ oba mladší bratři, Kuna a Bohuš, tam žili s ním, nejsou ​známy jejich manželky a spolehlivě nelze zjistit ani potomky. ​
  
-Kromě toho tu jsou ještě dvě Kunovy dcery, jejichž další osudy také nejsou zcela jasné. V jejich případě si navíc dovedu spíše představit vzniklou potřebu nového erbuzejména, pokud by si dotyčná vzala račického družiníka,​ dostatečně nevýznamného,​ aby dosud vlastním erbem nedisponoval. příležitostí k pasování na rytíře bylo v době vlády Přemysla Otakara II. dostatek. Zbraslavští v mužské linii navíc víceméně všichni používali stejný erb, tři černá břevna v bílém poli. Tato teorie by také vysvětlovala jak ženskou podobu jména (Zuzca, Zuzka), tak její potřebu přechýlení do mužského tvaru - je jenom přirozené,​ že se v tomto případě potomci měli snahu spíše ​se odkazovat na matku zakladatelku,​ rod Kunštátů na významu po celou dobu nabýval.+Kromě toho tu jsou ještě dvě Kunovy dcery, jejichž další osudy také nejsou zcela jasné. V jejich případě si navíc dovedu spíše představit vzniklou potřebu nového erbu zejména, pokud by si dotyčná vzala račického družiníka,​ dostatečně nevýznamného,​ aby dosud vlastním erbem nedisponoval, zbraslavští v mužské linii navíc víceméně všichni používali stejný erb, tři černá břevna v bílém poli. Příležitostí k pasování na rytíře bylo v době vlády Přemysla Otakara II. více než dostatek. Tato teorie by také vysvětlovala jak ženskou podobu jména (Zuzca, Zuzka), tak její potřebu přechýlení do mužského tvaru - je jenom přirozené,​ že se v tomto případě potomci měli snahu spíše odkazovat ​se na matku zakladatelku,​ rod Kunštátů na významu po celou dobu nabýval.
  
-O původu jména Žizka bylo mnoho nabádáno, závěry však nejsou zcela jednoznačné. Z kořene "​Zig"​ bývá usuzováno na Zikmund (ale mohl by to být dle mne i Siegfrid, Žibřid, běžné to jméno v rodu Zbraslavských,​ potažmo Račických). Jazykovědci sice zazanamenali právě koncem 14. století vlnu přehlasování z "​u"​ na "​i",​ ovšem podoba jména ve tvaru "​Zuzca"​ je starší a není pravděpodobné,​ že jí předcházelo ve kmeni "​i"​ a tudíž je spíše nepravděpodobné hledat původ v těchto obou křestních jménech, ​Zikmun ​či Žibřid.+O původu jména Žizka bylo mnoho nabádáno, závěry však nejsou zcela jednoznačné. Z kořene "​Zig"​ bývá usuzováno na Zikmund (ale mohl by to být dle mne i Siegfrid, Žibřid, běžné to jméno v rodu Zbraslavských,​ potažmo Račických). Jazykovědci sice zazanamenali právě koncem 14. století vlnu přehlasování z "​u"​ na "​i",​ ovšem podoba jména ve tvaru "​Zuzca"​ je starší a není pravděpodobné,​ že jí předcházelo ve kmeni "​i"​ a tudíž je spíše nepravděpodobné hledat původ v těchto obou křestních jménech, ​Zikmund ​či Žibřid.
  
 +Jméno Zikmund v Čechách a na Moravě nabylo obliby poté, co Karel IV. přivezl r. 1356 do Čech ostatky světého Zikmunda, který se tak stal jedním z českých patronů, a poté, co se mu r. 1368 narodil syn Zikmund Lucemburský. Poslední z jmenovaných o nějakých 50 let později postaral o to, aby obliba jména Zikmund v Čechách a na Moravě poněkud opadla :)
  
 +I Zikmund by se v Račicích našel: "Roku 1407 Adam z Račic pohnal Zikmunta z Račic (svého bratra), že mu slíbil vyložiti ze zemských desk dvůr v Račicích a toho neučinil a že mu vše v Račicích pobral."​ Dále "Roku 1407 a opět 1408 pohnal Zikmunt z Račic Kateřinu, měšťku z Budějovic, ženu Blahutovu, že mu drží bez práva lán (a r.1408 dva lány) v Račicích, komisarem prvního průhonu učinil Petra, faráře z Račic, druhého půhonu svého bratra Adama."​ A ještě: "Roku 1408 Hanuš z Račic řeč. Mikulec pohnal bratra Zikmunta, že mu slíbil vyložiti z desk stúpek na sněmu, který byl před 2 lety, a toho neučinil."​ A ještě to není k Zikmundovi z Račic všechno: "Roku 1412 Zikmunt z Račic zapsal své ženě Jitce, dceři Blažka, na 5 lánech v Račicích 18 kop věna, téhož roku pohnán byl Adamem, že mu překáží v dědictví v Račicích i na kostelním podací, vyháněje odtud kněze i nájemníky mimo panský nález, i skrze to ho připravil ke škodám 30 kop, proti tomu pohnal Zikmunt Adama, že řekl, že to chce dokázati listem, že má 2 díly na kostelním podací tu v Račicích, toho jest neučinil a neukázal."​ Poslední zmínka o (v mezičase snad zesnulém) Zikmundovi pochází z roku 1418, kdy "Adam z Račic odporoval řka, že po Zikmuntovi má právo na to (dvůr se 7 lány poplatnými v Račicích, které jakýsi Čáslav seděním v Račicích, týž s přídomkem „z Hrádku“ Šavlovi z Čermánkovic r. 1418 prodal)."​
 +
 +Původu ve jménu "​Zuzana",​ "​Zuzka",​ by snad [[http://​nase-rec.ujc.cas.cz/​archiv.php?​art=1190|nebránilo nic]]. A důvod, po kterém autor [[http://​nase-rec.ujc.cas.cz/​archiv.php?​art=1190|tohoto posudku]] (Václav Ertl?) tolik touží, by se v našem případě právě našel 8-) Kunštátští bojovali po Žižkově boku všichni. Mikuláš z Račic zemřel roku 1417 mladý, zanechal po sobě nezletilého syna. Zda zemřel otec v boji, nevíme.
 +
 +Ejhle, roku 1381 se Ješek řečený Žižka přihlásil o nárok na statek po zemřelém Mikšovi z Trocnova. Vida, Mikuláš. S ráčkem v erbu :)
 +
 +{{ :​zizka_erb.jpg?​100 |zizkové}}
zuzca.1414741858.txt.gz · Poslední úprava: 2014/10/31 08:50 autor: ame