Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zuzca

Toto je starší verze dokumentu!A CO BYLO VEDLE TOHO..?

Na tuto stopu mě přivedl Blažej Ráček a jeho Československé dějiny. Na erbovní dvojstraně na mě vykoukl - ráček, na erbu rodu z Trocnova 8-O

Žižkové se usadili v Trocnově někdy kolem roku 1350, o deset let později se Žižkům na Trocnově rodí Jan. První transkripce toho jména znějí Zuzca, Zuzka, Zyzka, Zyzca, Zisco, Zisska.

V tu chvíli mi proběhlo hlavou - Zuzinov! Kuna ze Zbraslavi a Kunštátu, mladší z bratrů Bočkových a Mikulových, se v pramenech objevuje poprvé roku 1250 - jako purkrabí hradu Zuzinova, o němž nic bližšího nevíme. Možná se jedná o ruinu u obce Osiky, u nějž je možno život na hradě dle archeologických nálezů zařadit do 1. poloviny 13. století.

V Račicích u Vyškova se pohybovali jako Mikul s potomky, tak potomci Bočka. Není až tak nepředstavitelné, že by se Kunovi ze Zbraslavi, který se po Kunštátu poprvé psal až v roce 1279, na Zuzinově narodilo dítě (nejstarší Boček je listinně doložen již v roce 1277, tedy v té době byl již dospělý), které by po svém rodišti dostalo přídomek a erb si vzalo v Račicích, ve kterých mohlo vyrůstat..? Boček a jeho potomci zůstali na Kunštátě, oba mladší bratři, Kuna a Bohuš, tam žili s ním, nejzou známy jejich manželky a spolehlivě nelze zjistit ani potomky.

Kromě toho tu jsou ještě dvě Kunovy dcery, jejichž další osudy také nejsou zcela jasné. V jejich případě si navíc dovedu spíše představit vzniklou potřebu nového erbu, zejména, pokud by si dotyčná vzala račického družiníka, dostatečně nevýznamného, aby dosud vlastním erbem nedisponoval. příležitostí k pasování na rytíře bylo v době vlády Přemysla Otakara II. dostatek. Zbraslavští v mužské linii navíc víceméně všichni používali stejný erb, tři černá břevna v bílém poli. Tato teorie by také vysvětlovala jak ženskou podobu jména (Zuzca, Zuzka), tak její potřebu přechýlení do mužského tvaru - je jenom přirozené, že se v tomto případě potomci měli snahu spíše se odkazovat na matku zakladatelku, rod Kunštátů na významu po celou dobu nabýval.

O původu jména Žizka bylo mnoho nabádáno, závěry však nejsou zcela jednoznačné. Z kořene „Zig“ bývá usuzováno na Zikmund (ale mohl by to být dle mne i Siegfrid, Žibřid, běžné to jméno v rodu Zbraslavských, potažmo Račických). Jazykovědci sice zazanamenali právě koncem 14. století vlnu přehlasování z „u“ na „i“, ovšem podoba jména ve tvaru „Zuzca“ je starší a není pravděpodobné, že jí předcházelo ve kmeni „i“ a tudíž je spíše nepravděpodobné hledat původ v těchto obou křestních jménech, Zikmun či Žibřid.

Původu ve jménu „Zuzana“, „Zuzka“, by snad nic nebránilo. A důvod, po kterém autor tohoto posudku (Václav Ertl?) tolik touží, by se v našem případě právě našel 8-)

zuzca.1414742560.txt.gz · Poslední úprava: 2014/10/31 09:02 autor: ame