Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zuzca

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
zuzca [2014/12/01 21:15]
ame
zuzca [2018/11/22 18:16] (aktuální)
ame
Řádek 12: Řádek 12:
 Kromě toho tu jsou ještě dvě Kunovy dcery, jejichž další osudy také nejsou zcela jasné. V jejich případě si navíc dovedu spíše představit vzniklou potřebu nového erbu - zejména, pokud by si dotyčná vzala račického družiníka,​ dostatečně nevýznamného,​ aby dosud vlastním erbem nedisponoval,​ zbraslavští v mužské linii navíc víceméně všichni používali stejný erb, tři černá břevna v bílém poli. Příležitostí k pasování na rytíře bylo v době vlády Přemysla Otakara II. více než dostatek. Tato teorie by také vysvětlovala jak ženskou podobu jména (Zuzca, Zuzka), tak její potřebu přechýlení do mužského tvaru - je jenom přirozené,​ že se v tomto případě potomci měli snahu spíše odkazovat se na matku zakladatelku,​ rod Kunštátů na významu po celou dobu nabýval. Kromě toho tu jsou ještě dvě Kunovy dcery, jejichž další osudy také nejsou zcela jasné. V jejich případě si navíc dovedu spíše představit vzniklou potřebu nového erbu - zejména, pokud by si dotyčná vzala račického družiníka,​ dostatečně nevýznamného,​ aby dosud vlastním erbem nedisponoval,​ zbraslavští v mužské linii navíc víceméně všichni používali stejný erb, tři černá břevna v bílém poli. Příležitostí k pasování na rytíře bylo v době vlády Přemysla Otakara II. více než dostatek. Tato teorie by také vysvětlovala jak ženskou podobu jména (Zuzca, Zuzka), tak její potřebu přechýlení do mužského tvaru - je jenom přirozené,​ že se v tomto případě potomci měli snahu spíše odkazovat se na matku zakladatelku,​ rod Kunštátů na významu po celou dobu nabýval.
  
-O původu jména Žizka bylo mnoho nabádáno, závěry však nejsou zcela jednoznačné. Z kořene "​Zig"​ bývá usuzováno na Zikmund (ale mohl by to být dle mne i Siegfrid, Žibřid, běžné to jméno v rodu Zbraslavských,​ potažmo Račických). Jazykovědci sice zazanamenali právě koncem 14. století vlnu přehlasování z "​u"​ na "​i",​ ovšem podoba jména ve tvaru "​Zuzca"​ je starší a není pravděpodobné,​ že jí předcházelo ve kmeni "​i"​ a tudíž je spíše nepravděpodobné hledat původ v těchto obou křestních jménech, ​Zikmun ​či Žibřid.+O původu jména Žizka bylo mnoho nabádáno, závěry však nejsou zcela jednoznačné. Z kořene "​Zig"​ bývá usuzováno na Zikmund (ale mohl by to být dle mne i Siegfrid, Žibřid, běžné to jméno v rodu Zbraslavských,​ potažmo Račických). Jazykovědci sice zazanamenali právě koncem 14. století vlnu přehlasování z "​u"​ na "​i",​ ovšem podoba jména ve tvaru "​Zuzca"​ je starší a není pravděpodobné,​ že jí předcházelo ve kmeni "​i"​ a tudíž je spíše nepravděpodobné hledat původ v těchto obou křestních jménech, ​Zikmund ​či Žibřid.
  
-Původu ve jménu "​Zuzana"​"​Zuzka",​ by snad [[http://​nase-rec.ujc.cas.cz/​archiv.php?​art=1190#​_ftnref11|nebránilo nic]]. A důvodpo kterém autor [[http://​nase-rec.ujc.cas.cz/​archiv.php?​art=1190|tohoto posudku]] (Václav Ertl?) tolik toužíby se v našem případě právě našel 8-Kunštátští bojovali po Žižkově boku všichni. Mikuláš z Račic zemřel roku 1417 mladý, zanechal po sobě nezletilého syna. Zda zemřel otec v boji, nevíme.+Jméno Zikmund v Čechách a na Moravě nabylo obliby potéco Karel IVpřivezl r1356 do Čech ostatky světého Zikmunda, který se tak stal jedním z českých patronů, a poté, co se mu r1368 narodil syn Zikmund LucemburskýPoslední z jmenovaných o nějakých 50 let později postaral o toaby obliba jména Zikmund ​Čechách a na Moravě poněkud opadla :)
  
-Ejhle, roku 1381 se Ješek řečený Žižka přihlásil o nárok ​na statek po zemřelém Mikšovi z Trocnova. VidaMikulášS ráčkem erbu :)+I Zikmund by se v Račicích našel: "Roku 1407 Adam z Račic pohnal Zikmunta z Račic (svého bratra), že mu slíbil vyložiti ze zemských desk dvůr v Račicích a toho neučinil a že mu vše v Račicích pobral."​ Dále "Roku 1407 a opět 1408 pohnal Zikmunt z Račic Kateřinu, měšťku z Budějovic, ženu Blahutovu, žmu drží bez práva lán (a r.1408 dva lány) v Račicích, komisarem prvního průhonu učinil Petra, faráře z Račic, druhého půhonu svého bratra Adama."​ A ještě: "Roku 1408 Hanuš z Račic řeč. Mikulec pohnal bratra Zikmunta, že mu slíbil vyložiti z desk stúpek na sněmu, který byl před 2 lety, a toho neučinil."​ A ještě to není k Zikmundovi z Račic všechno: "Roku 1412 Zikmunt z Račic zapsal své ženě Jitce, dceřBlažka, na 5 lánech v Račicích 18 kop věna, téhož roku pohnán byl Adamem, že mu ekáží v dědictví v Račicích i na kostelním podací, vyháněje odtud kněze i nájemníky mimo panský nález, i skrze to ho připravil ke škodám 30 kopproti tomu pohnal Zikmunt Adama, že řekl, že to chce dokázati listem, že má 2 díly na kostelním podací tu v Račicích, toho jest neučinil a neukázal." Poslední zmínka o (v mezičase snad zesnulém) Zikmundovi pochází z roku 1418, kdy "Adam z Račic odporoval řka, že po Zikmuntovi má právo na to (dvůr se 7 lány poplatnými ​Račicích, které jakýsi Čáslav seděním v Račicích, týž s přídomkem „z Hrádku“ Šavlovi z Čermánkovic r. 1418 prodal)."
  
-{{ :zizka_erb.jpg?100 |zizkové}}+Původu ve jménu "​Zuzana",​ "​Zuzka",​ by snad [[http://nase-rec.ujc.cas.cz/​archiv.php?art=1190|nebránilo nic]]. A důvod, po kterém autor [[http://​nase-rec.ujc.cas.cz/​archiv.php?​art=1190|tohoto posudku]] (Václav Ertl?) tolik touží, by se v našem případě právě našel 8-) Kunštátští bojovali po Žižkově boku všichni. Mikuláš z Račic zemřel roku 1417 mladý, zanechal po sobě nezletilého syna. Zda zemřel otec v boji, nevíme.
  
-Pro pozdější úvahy si sem odkládám lístek z pozůstalosti Augusta Sedláčka datovaný 29. ledna 1419: +Ejhle, roku 1381 se Ješek řečený Žižka přihlásil o nárok na statek po zemřelém Mikšovi Trocnova. Vida, Mikuláš. S ráčkem erbu :)
-{{:​beneš_lupa.png|Beneš Lupa račic}} +
-"​Viktoryn z Kunštáta pohoní Beneše Lupa purkrabě z Račic z 500 hř(hřiven) že byv úředníkem na Podivíně od ? Herarta strýce a otce našeho bera činže nic nevydával aniž počučinil."​+
  
-Kdo byl Viktorín, víme - otec Jiřího z Poděbrad, významný velitel kališnických vojskHrad Podivín na soutoku Dyje a Svratky byl od konce 14. století v zástavě pánů z Kunštátu, od roku 1416 (resp. 1422) pánům z Lichtenštejna. Otázkou zůstává, kdo byl Beneš Lupa a ze kterých Račic pocházel :?:+{{ :zizka_erb.jpg?100 |zizkové}}
zuzca.1417464928.txt.gz · Poslední úprava: 2014/12/01 21:15 autor: ame