Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


nachod


RÁČCI V NÁCHODĚ

Dědeček František Ráček, otec Františka a Milana, nar. 14.4.1897 v Náchodě, měl ve své osobní kartě legionáře Československých legií uvedenu jako domovskou obec Račice z okresu Nové Město na Moravě.

Kopie zápisu z matriky narozených Františka Ráčka:

matrika levá strana

Pradědeček František Ráček, katolík, obchodník na Plhově č.p.66, narozený v Olešinkách č.p.22 (okres Bystřice, hejtmanství Nové Město na Moravě) dne 18. února 1864 jako manželský syn zemřelého Jana Ráčka, mlynáře na Olešinkách č.p. 22, a matky Josefy, rozené Josefa Janečka, podruha v Rozsochách (?), všichni okres Bystřice, hejtmanství Nové Město na Moravě a katolíci.

matrika pravá strana

Matriční zápis sňatku pradědečka Františka Ráčka:

snatek pradědečka Františka

Olešinky náležely z větší části na levém břehu Bobrůvky k farní osadě do Zvole, z menší na pravém břehu do Horní Bobrové (Velké Meziříčí). Mlýn mohl stát buď na Bobrůvce nebo na Olešné.

Olešínky katastrální mapa

Vlastivěda Moravská, Bystřický (n.P.) okres, s.149:

„R. 1505 zapsal však klášter Žďárský za 10 kop míš. a roční plat 1 kopy míš. dvůr Kunikovský v Olešince Mikulášovi z Račic, dvořákovi v Olešince, a jeho ženě Barboře do jejich životů, aby jeho užívali tak a potud, jakož předkové Mikulášovi Hrbek a Škarka drželi a užívali, kromě louky, kteráž zove Křivošovská pod Strychovým mlýnem a rybníčku při straně, což si klášter ponechal.“

a dále (s. 264):

„Škola i učitel připomínají se ve Zvoli r. 1672. R. 1798 byla nová budova školní „Na Drně“ vystavěna. Před tím byly přiškoleny ještě Olešinky, Branšov, Horní a Dolní Rožinka, Blažkov, Horní a Dolní Rosičky a Račice.“

nachod.txt · Poslední úprava: 2022/06/13 12:38 autor: ame