Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


racice_zdar_matrika


PŘÍTOMNOST RÁČKŮ V RAČICÍCH U ŽĎÁRU DLE MATRIK

V Račicích se po roce 1772 (začátek dohledaných matrik farnosti Horní Bobrová) rodily/i, ženili/vdávaly a umíraly/i Ráčci na těchto číslech popisných: 1 (statek), 13 (domek), 14 a 15 (léta 1777-1788, přístavba statku), 17 (mlýn), 18 a 26. Ve statku i na mlýně žilo obvykle více manželských párů stejné i posloupných generací Ráčků současně.

HOSPODÁŘSKÝ DVŮR, č.p. 1

Roku 1766 manželům Josefovi a Anně Ráčkovým (*1730 †1812), svobodníkům (libertini) zemřela devítiměsíční Josefa, v roce 1770 jim umřel devítiměsíční syn Václav, roku 1773 se jim narodil syn Andreas, roku 1779 jim zemřel v sedmi letech syn Martin. V roce 1778 si Anna, dcera Josefa Ráčka brala Řehoře Špačka, v roce 1780 si František , syn Josefa Ráčka bral Annu Skývovou.

Manželé Jakub a Dorothea Ráčkovi bydleli v nové přístavbě dvora, který byl označen č.p. 14. Roku 1775 se jim narodil Jan, o 9 měsíců později zemřel. Roku 1777 přišla na svět Kateřina, 1780 Marie a 1782 Václav. Následujícího roku zemřela jejich matka Dorothea ve věku 32 let, půl roku po ní zemřel malý Václav. Další děti měl Jakub s Marií Annou – roku 1784 Václava (zemřel ve věku 3 měsíců), 1785 Tomáše, roku 1788 Jana.

V těchto letech zemřeli na č.p.14 výměnkáři, roku 1782 Salomena Ráčková ve věku 75 let, její manžel Ernest ji přežil o dva roky, dožil se tak 81 let.

Jan Ráček, narozený roku 1788 ve mlýně, umírá v 31 letech roku 1820 na hospodářském dvoře poté, co se jim s manželkou Annou narodil roku 1817 Jakub a o 14 měsíců později Mariana, ta svého otce přežila o 2 roky. Vdova Anna si ve svých 27 letech, poté, co se jim 15. června narodí dvojčata Jan a Františka, bere 12. září 1822 čtyřiadvaceti letého Jana Ráčka (†1846), dvojčata v březnu následujícího roku ve věku 10 měsíců umírají. O dva roky později přichází na svět František a 8. dubna 1829 spatří světlo světa Jan, jehož manželka Josefa Ráčková, narozená roku 1828, zemřela po smrti svého muže v Račicích v 70 letech jako žebračka. Příčinou úmrtí byl stanoven Marasmus senilis. Kněz nebyl povolán.

MLÝN, č.p. 17

V 80. letech 18. století se manželskému páru Janovi a Tereze Ráčkovým narodily děti Kateřina (*1772) a roku 1777 se devět měsíců po úmrtí osmiletého Josefa narodil Tomáš, tento umírá ve věku 17 měsíců. Roku 1783 si Anna, dcera mlynáře Jana Ráčka, brala Františka Peteru.

Manželům Jakubovi a Viktorii Ráčkovým se narodila dcera Anna (*1775, zemřela svobodná 1825) a syn Jan (*1788, dále viz č.p.1). Jakub Ráček šel za svědka r. 1777 Karlovi, synovi Ernesta Ráčka (čp.1?), když si bral za ženu Dorotheu Zavadilovou.

V letech 1803 a 1813 se narodily dcery Janovi a jeho ženě Anně, Marie a Anna. V roce 1831 se („dobře známé“, tj. za svobodna) Anně Ráčkové narodil syn Anton. Marie zemřela v Račicích v 75 letech jako žebračka.

V letech 1849 a 1851 se mlynáři Leonardu Ráčkovi (*1826 v Kundraticích) a jeho ženě Kateřině (nar. 1829 v Olšinkách) narodily děti Josef a Anna, Anna si v roce 1873 brala za muže Františka Louba, rolníka ze Strážku.

Mlynáři Františku Ráčkovi (*27.11.1829 †1898) se roku 1854 narodil syn Martin, roku 1855 dcera Marie. V roce 1861 se ve věku 32 let (po druhé?) oženil, roku 1862 se narodil syn František. František Ráček starší zemřel na mlýně jako výměnkář roku 1898. Svého syna Františka přežil o rok. Dcera Marie se ve 20 letech vdávala za Josefa Rusa z Moravce.

21. září 1897 se po druhé vdala Marie Ráčková, majitelka mlýna v Račicích, nar. 1871 ve Lhotě u Bystřice, vdova po Františku Ráčkovi mladším (*6.2.1862 †14.3.1897) si brala Adolfa Kobzu, mlynáře ve Stránecké Zhoři.

DOMEK č.p. 13

První manželé Ráčkovi na č.p. 13 jsou Tomáš a Anna Ráčkovi (†1859), roku 1820 se jim narodil a několik hodin po narození zemřel syn František, za dva roky po něm, roku 1822, na svět přišla Františka, a roku 1831 se jim narodila Josefa.

Roku 1852 se (mimo Račice? Anně nebo Josefě?) narodí a o dva měsíce později umírá Františka. Josefa přivádí nesezdaná na svět v Račicích roku 1864 Františka, roku 1872 Vincencii, roku 1879 ve věku 45 let „dobře známá“ Josefa Ráčková umírá. Její starší sestra Františka ji o dva roky přežila, zemřela roku 1891 jako obecní chudá.

Roku 1886 povine Josefa Ráčková, nemanželská dcera Josefy Ráčkové (narozená mimo Račice?) Vincenci Jaňourovi, nádeníku ve Zvoli dceru Boženu.

V roce 1885 si Antonie Ráčková, dcera Josefy Ráčkové (narozená mimo Račice?) bere za muže čtyřiadvacetiletého Františka Janíčka, hudebníka v Dlouhém, roku 1886 se jim narodí František, roku 1887 Bohumil a roku 1890 Marie.

Vincencii Ráčkové, dceři Josefy starší, se narodila roku 1890 nemanželská dcera Marie.

racice_zdar_matrika.txt · Poslední úprava: 2014/10/30 10:27 autor: ame